Kallingeskolan F-6

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola finns på Kallingeskolan och Kuggebodaskolan.

Inloggning Vklass för elever

Information och inloggning till Vklass

Inloggning Vklass och 
Skola 24 för vårdnadshavare

Information och inloggning till Vklass och Skola 24