Anpassad grundskola

Här hittar du information om anpassad grundskola i Ronneby kommun.

Läroplaner

Nuvarande läroplaner och kursplaner för anpassad grundskola gäller från 2022. Anpassad grundskola har årskurserna 1-9. Det finns ingen förskoleklass i anpassad grundskola.

Anpassad grundskola har två inriktningar

Anpassad grundskola har två inriktningar, ämnen och ämnesområden. Den anpassade grundskolans inriktning ämnen har en egen kursplan med samma ämnen som grundskolan, men med anpassade mål och mindre omfattande centralt innehåll. Inom Inriktning ämnesområden arbetar eleverna i stället med fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. Vi jobbar med att möta eleverna på deras nivå och ge dem möjlighet att utveckla kunskaper, främja deras utveckling och lärande, stärka elevernas förmåga där de känner att de lyckas.

För att bli mottagen i den anpassade grundskolan har eleven genomgått 4 utredningar som visar på Intellektuell Funktionsnedsättning (IF). Alla 4 utredningar måste visa på en Intellektuell Funktionsnedsättning för ett berättigade att läsa efter anpassad grundskolans läroplan.

Vårdnadshavare har rätt att välja vilken skola man vill gå på. Vårdnadshavare och elev har möjlighet att komma på besök på kommunens anpassade grundskola och få information om hur en fortsatt skolgång skulle kunna se ut för deras barn/ungdom.

Vill Du läsa mer om mottagande i anpassad grundskola? Klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.