Utökad kollektivtrafik på landsbygderna

Ronneby kommun provar under 2019-2022 utökad kollektivtrafik på landsbygden. Satsningen sker i samverkan med Blekingetrafiken och representanter från landsbygdens organisationer och finansieras med stöd ifrån Tillväxtverket.

För att underlätta för människor att arbeta och bosätta sig utanför tätorten behövs en mer utvecklad och mer turtät kollektivtrafik. Ronneby kommun har tillsamman med landsbygdens invånare arbetat fram ett koncept med nya turer med buss för landsbygden.

Insatserna har fokuserat på följande områden:

  • Ungdomars möjlighet att ta del av stadens utbud vad gäller kultur, nöjen, fritidsgårdar och träningsmöjligheter
  • att komma in och från staden på kvällstid
  • Pendlingsmöjlighet även under tider då skolbusstrafiken inte går
  • Förbättrad pendlingsmöjlighet till Öresundståget för fortsatt resa västerut med Köpenhamn och österut med Karlskrona/Emmaboda
  • Turer som kopplar ihop landsbygden med havet, bl.a. vid Järnavik
  • Evenemangstrafik på kvälls- och nattetid till Blekinges största festivaler

Under projektet har en kontinuerlig utvärdering genomförts tillsammans med Blekingstrafiken och representanter för landsbygdens invånare. Lärdomarna från projektet kan också möjliggöra satsningar inom gängse kommunal budget efter projektslut.