Smarta bygder

Ronneby kommun har engagerat sig i det regionala projektet Smarta bygder.

Syftet med projektet har varit att stärka samverkan regionalt och lokalt, samt med andra strategiska områden och angränsande län som är viktiga för utveckling och stärkt tillgång till service på gles- och landsbygd i Blekinge. Detta som ett led i att utveckla hela Blekinge till en attraktiv plats att leva, bo, verka och besöka. En viktig del i projektet har varit samverkan och att ta tillvara på den samlade kompetensen i partnerskapet för kommersiell service.

I Ronneby kommun har Eringsboda varit den ort som deltagit i projektet. Med hjälp av spelmetodik har behov och möjligheter matchats för att skapa nytänkande lösningar.

För mer information om smarta bygder, se Smarta bygder - Region Blekinge Länk till annan webbplats..

 

Spelplan Eringsboda

Spelplan Eringsboda