Ronneby kommunbygeråd

Ronneby kommunbygderåd är en kanal mellan medborgare, tjänstemän och förtroendevalda.

Kommunbygderådet ska aktivt stödja och stimulera lokala initiativ och byutveckling samt ha kontinuerlig kontakt med kommunens olika utvecklingsgrupper, företag och föreningar. Rådet är på så sätt ett sammanhållande organ för samhälls- och utvecklingsföreningar och därmed ett värdefullt verktyg för att ta tillvara landsbygdens intresse, önskningar och vilja.

I kommunbygderådet deltar representanter från kommunens tre samhällsföreningar; Bygd i samverkan, Blomstrande bygden och Blekingepärlor. Ronneby kommunbygderåd har utvecklats till att vara det forum där loka frågor lyfts tillsammans med strategiska frågor som har direkt koppling till kommunens landsbygdspolitiska program och dess handlingsplaner.

  • Kommunbygderådet ska utveckla och diskutera strategier för måluppfyllelse av Landsbygdspolitiska programmet
  • Kommunbygderådet ska stödja och stimulera lokala initiativ och byutveckling
  • Kommunbygderådet ska inbjuda till dialog med kommunens förvaltningar och politiker
  • Kommunbygderådet ska vid behov verka som remissinstans till kommunen

För mer information om Ronneby kommunbygderåd, se Ronneby Kommunbygderåd | Bygdens föreningar (ronnebykommunbygderad.se) Länk till annan webbplats.