Artikeln publicerades 20 mars 2023

Friends kämpar för en värld där inga barn bli utsatt för mobbing

Idrott är ofta en positiv miljö där de flesta mår bra, känner glädje och gemenskap. Därmed inte sagt att barn och unga aldrig blir utsatta för kränkningar, mobbing eller känner sig otrygga i denna miljö. Firends är en organisation som jobbar aktivt för att inga barn eller unga ska bli mobbade eller utsatta för kränkning.

Som idrottsledare har du en betydande roll i att skapa ett positivt klimat i din grupp eller förening. Firends har skapat en kunskapsbank med webbkurser och tips där du som idrottsledare kan hitta råd och stöd i hur du ska agera för att förebygga och stoppa mobbing. Du hittar också konkreta metoder för att hantera fall av krängning.

”Idag jobbar Friends tvärvetenskapligt, med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet. Vi samarbetar med skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Vi har en löpande dialog med elever, lärare, föräldrar och andra vuxna med barn i sin närhet. Vi håller utbildningar, diskuterar och utbyter erfarenheter. Vi testar och utvärderar olika arbetssätt, ger råd och handledning.”

Här kan du hitta stöd till dig som är idrottsledare för barn och unga. Länk till annan webbplats.

Här hittar du webbkurs för idrottsledare och tränare. Länk till annan webbplats.