Artikeln publicerades 23 september 2022

Gör en insats för naturen med LONA

Vill din ideella förening göra en insats för naturen? Till exempel kan ni skapa boplatser och mat till insekter och djur eller gröna ytor som binder ihop områden så att det skapas grön infrastruktur!

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Sista ansökningsdag är 1 december 2022. Ta kontakt med kommunen i god tid innan ansökan.

Kontakta Sofie Samuelsson, miljöutvecklare i Ronneby kommun för mer information. sofie.samuelsson@ronneby.se
0457- 61 83 37