Att prata med barn om krig

Det är naturligt att barn och unga har frågor och funderingar om det som händer i Ukraina och deras känslor och reaktioner kan skilja sig åt. En del barn är mer sårbara och lättstressade än andra och hos vissa kan det finns extra mycket oro.