Artikeln publicerades 13 mars 2023

Våld i nära relation, det drabbar väl bara unga?

Under februari har alla chefer i vård- och omsorgsförvaltningen utbildats i Våld i nära relation, vad våld är och äldres utsatthet. Hur kan man fråga och tala om våld och vad gör man med svaren om den utsatta öppnar upp om sin situation.

Brottsoffermyndighetens rapport "Ofrid?" visar att äldre kvinnor ofta är utsatta för våld efter de fyllt 65 år. Inom vård- och omsorgsförvaltningen är det därför viktigt att ha kunskap om hur man kan prata och fråga om våld i mötet med äldre i verksamheten.

Efter utbildningen var det många som nämnde att det var bra att föreläsningen kompletterades med lokal information från Sesam och Kvinnojouren. Vi vet inte bara hur vi kan ta upp ämnet och vågar fråga utan även vad vi ska göra i nästa steg när vi får veta att någon är utsatt, säger verksamhetschef Maria Sevestedt.

Sesam är en kommunal verksamhet som jobbar med kostnadsfri rådgivning och stöd i frågor som våld i nära relationer, sexualiserat våld, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Alla som jobbar på SESAM har tystnadsplikt. Läs mer om Sesam och hitta kontaktuppgifter både till Sesam och Kvinnojouren här.