Nyheter omsorg & hjälp


 • Vecka mot mäns våld mot kvinnor

  Idag, måndag den 22 november, startar aktivitetsveckan En vecka fri från våld. I Blekinge går flera aktörer ihop och anordnar kostnadsfria digitala föreläsningar samt olika aktiviteter på temat våldsutövare. 

 • Vi uppmärksammar kommunens arbete för att stärka barns rättigheter


  Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. I Ronneby kommun vill vi uppmärksamma hur kommunens verksamheter på olika sätt arbetar i planering, aktiviteter och verksamhet med utgångspunkt i barnkonventionen.


 • Prioriteringar i det trygghetsskapande arbetet i Ronneby

  Polisens årliga trygghetsmätning för Ronneby kommun visar att medborgarna känner sig mindre trygga i centrala Ronneby jämfört med förra året. Trygghetskänsla ligger fortsatt stabilt i de flesta andra kommundelar. Ett stort paket med trygghetsskapande insatser presenteras av den politiska ledningen i kommunen.

 • Tillsammans för ett tryggare Ronneby - september & oktober 2021

  För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras regelbundna sammanfattningar av lägesbilden i kommunen. Denna gång med fokus på trygghet för äldre, hur man kan skydda sig från olika brott och hur vi kan hjälpa varandra.

 • Utökad satsning på första hjälpen till psykisk hälsa

  För att kunna uppmärksamma och bemöta psykisk ohälsa i tid satsar Ronneby kommun ytterligare på utbildningsprogrammet Mental Health First Aid (MHFA), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa. I utbildningen får kommunens medarbetare lära sig hur man tidigt identifierar och bäst hjälper en person som lider av psykisk ohälsa. 

 • Fullspäckat program på temat Livets berg- och dalbana

  Den 6-17 oktober uppmärksammas psykisk hälsa runt om i Blekinge. Då arrangeras den årliga psykiatriveckan och i år är temat Livets berg- och dalbana. Under veckan arrangeras föreläsningar och olika aktiviteter, både fysiskt och digitalt.

 • Så förebygger du fallolyckor

  Många som råkar ut för fallolyckor är äldre. Och fallolyckor är den olyckstyp som leder till att flest människor läggs in på sjukhus för vård, besöker akutmottagningar och avlider. Men det går att minska risken för fallolyckor. Förutom att träna upp balansen, så spelar kosten och att ha koll på mediciner en stor roll. Och att låta någon annan göra riskfulla aktiviteter.

 • Regional antidopningsvecka

  Ronneby kommun deltar varje år i antidopningsveckan, som i år hålls den 27 september till den 3 oktober. Syftet med veckan är att öka kunskaperna om dopning och visa på riskerna med att använda dopingklassade preparat.

 • Har du ett hjälpmedel som inte används?

  Många invånare i kommunen använder hjälpmedel för att underlätta vardagen. Ibland behövs bara hjälpmedel tillfälligt, och sedan blir de stående och samlar damm. Hjälpmedel som inte behövs längre lämnas tillbaka så att de kan komma till användning hos någon annan som behöver dem.