Artikeln publicerades 22 februari 2024

Retroaktiv avgiftsjustering för inkomståret 2022 för förskola/fritidshem

Under våren 2024 kommer utbildningsförvaltningen att skicka ut fakturor till de som berörs av en retroaktiv avgiftsjustering för inkomståret 2022.

Har du frågor eller vill ha mer information kan du läsa mer på www.ronneby.se/avgiftskontroll eller kontakta oss via e-post barnomsorg@edu.ronneby.se