Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns de generella trafikreglerna som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Dessa regler gäller i hela landet, både på vägar och i terrängen. Det finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller för en viss plats. Syftet med de lokala trafikföreskrifterna är att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt att undvika besvär för kringboende.

Lokala trafikföreskrifter beslutas av Länsstyrelsen, kommunen, Trafikverket eller Polisen beroende på föreskriftens innehåll och var den ska gälla.

Tre villkor ska vara uppfyllda för att en föreskrift ska gälla:

  • Rätt myndighet har fattat beslutet
  • Föreskriften ska vara införd i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter - RDT. Läs mer om RDT här. Länk till annan webbplats.
  • Rätt vägmärke ska finnas på rätt plats för att informera om föreskriften

Har du blivit rapporterad för att ha brutit mot bestämmelser i lokal trafikföreskrift och vill överklaga ska du vända sig till polismyndigheten. Här finns länken till Polisen i Ronneby. Länk till annan webbplats.