Artikeln publicerades 25 augusti 2023

Medborgarundersökning - Viktiga svar för att utveckla Ronneby kommun

Vad är Ronnebys invånare nöjda med, och vilka förbättringar önskas? Nu i dagarna sänds brev ut till slumpmässigt utvalda Ronnebybor. Brevet innehåller en enkät från SCB som ställer frågor om hur det är att leva och bo i vår kommun.

Medborgarundersökningen görs på uppdrag av kommunerna och svaren ger värdefull vägledning för kommunernas verksamheter. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.
https://www.scb.se/med/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undersökningen fångar upp invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i vår kommun. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande medborgarna upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar om man bor i kommunen. Svaren ger oss mycket kunskap och är ett bra stöd när våra verksamheter ska utvecklas för att möta invånarnas behov på bästa sätt.

Utav dem som svarat på enkäten tidigare år ligger vi 8.a i topp när det gäller
- viktigt i boendemiljön – närhet till natur inklusive parker där riket ligger på en procentsats 97,1 % och år 2022 låg Ronneby kommun på 99 %.
Vi ligger även bland de 25 bästa kommunerna med en uppgång sedan 2021 när det gäller
– information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö – klimatpåverkan. Riket ligger på 51,5

Det finns även tre indikatorer som kommunen ska följa och som är beslutade av Kommunfullmäktige.
- Kommunen är en bra plats att bo och leva på,
- Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra
- Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra

Medborgarundersökning i Ronneby kommun