Artikeln publicerades 11 december 2023

En senior sitter vid ett bord och en ung kvinna i arbetskläder håller hennes händer och de ler mot varandra

Ronnebys hemtjänst bäst i Blekinge i ny mätning

Ronneby kommun klättrar till plats 12 från plats 112 i SPF Seniorernas mätning av kvalitet i hemtjänsten i hela landet och är nu bästa kommun i Blekinge.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar löpande med utveckling och förbättringsarbete med data från olika mätningar som underlag.

I utvecklingsarbetet utgår vi bland annat från Socialstyrelsen brukarundersökning, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, och följer öppna jämförelser som Kolada. Vi har även mål för förvaltningen som är framtagna utifrån kommunens strategiska målområden, dessa är nedbrutna till indikatorer som vi följer upp tertialvis och vid bokslut.

- Karl Palm verksamhetschef för Hemtjänsten

Under året har Hemtjänsten bland annat arbetat med att utveckla den fasta omsorgskontaktens roll och genomförandeplaner. Genomförandeplanerna beskriver hur hemtjänstkunden vill ha sina insatser utförda.

Resultatet i den här mätningen är mycket glädjande. Det blir ett kvitto på att vi jobbar på rätt saker. I år har även samtliga medarbetare genomgått utbildning i salutogent förhållningssätt. Det handlar om att ta till vara individernas egenförmåga utifrån ett förebyggande och hälsobefrämjande perspektiv. Jag är stolt över det jobb som medarbetarna utför varje dag.

- Karl Palm

Hemtjänstindex är en sammanvägning av data som på olika sätt indikerar kvalitet i hemtjänsten. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar. Indexet publicerades första gången i november 2022 och uppdateras årligen. Den innehåller även uppgifter om seniorers prioriteringar av hemtjänsten via en panel på tusen seniorer. Hemtjänstindex för 2023 publicerades den 5 december.

Som seniororganisation arbetar vi för de äldres välbefinnande och hemtjänsten är viktig för de äldre. Med hjälp av Allmänna Arvsfonden har vi fått möjlighet att arbeta fram ett index som är till hjälp för att utveckla hemtjänsten. Den har arbetats fram med hjälp av olika experter inom akademin och seniorer. Det är glädjande att Ronneby i år placerat sig på tolfte plats.

- Nils Ingmar Thorell, ordförande i SPF Seniorerna Blekingedistriktet.