Artikeln publicerades 11 oktober 2023

Årets eldsjäl för psykisk hälsa

Konferenciern och Martin Johansson står på en scen. Martin Johansson håller i en bukett blommor och ett diplom.

Martin Johansson, APL samordnare på Gymnasieskolan Knut Hahn har tilldelats priset för året eldsjäl inom psykisk hälsa i Ronneby. Priset delades ut under tisdagskvällen på Konserthusteatern i Karlskrona.

Under den årliga psykiatriveckan uppmärksammas personer i länets samtliga kommuner som i sin vardag visar ett stort engagemang inom området psykisk hälsa.

Under tisdagsdagskvällen tilldelades Martin Johansson från Ronneby priset för årets eldsjäl med motiveringen:

Martin är en passionerad eldsjäl som modigt tar itu med obekväma men nödvändiga samtal. Han är en ideell famn och samtalsplattform både under arbetstid och på kvällar och helger för att bekämpa den psykiska ohälsan bland unga.

Hans fokus ligger på att stödja unga hemmasittare att hitta en väg tillbaka till skolan. Martin kan med våra skolungdomar skapa magi genom att knyta an till deras psykiska välbefinnande. Martin fungerar som en viktig länk mellan ungdomen och vuxenvärlden, och ingen individ förblir osedd.

Han är en inspirerande förebild för vuxna, uppmanar dem att vara modiga och vilja vara förebilder för barn och ungdomar. Martin bidrar till positiv samhällsutveckling för de individer som är vår framtid, barnen och ungdomarna.

Martin arbetar på Gymnasieskolan Knut Hahn som APL samordnare och med ungdomar som har en problematisk skolfrånvaro.

Jag känner mig hedrad! Det är ett privilegium att få arbeta med dessa ungdomar och jag är oerhört tacksam över att de vill släppa in mig i deras liv. Jag arbetar på Knut Hahn skolan och det är en fantastisk arbetsplats som ger mig möjlighet att jobba med det jag gör. Tack till dig, er som nominerade mig och stort tack till alla som möjliggör mitt arbete.
- Martin Johansson, årets eldsjäl

Priset delades ut under tisdagskvällen på Konserthusteatern i Karlskrona.