Artikeln publicerades 27 september 2023

Nu pågår Brukarundersökningen

Under september och oktober får du som har kontakt med Ronneby kommuns socialtjänst möjlighet att berätta vad du tycker är bra och vad som kan förbättras i kontakten.

Undersökningen kallas Brukarundersökning och genomförs över hela landet under samma period. I år erbjuds de som har möte med individ- och familjeomsorgens öppenvård att delta i undersökningen. Inom funktionsstöd erbjuds enkäten i år till de som har sysselsättning, daglig verksamhet, boendestöd eller möte med LSS-handläggare. Enkäten är anonym, så det går inte att se vem som har besvarat enkäten.

Enkäten kan besvaras digitalt eller på papper. Enkäterna finns på flera olika språk, bland annat på svenska, arabiska, dari, engelska, pashto, somaliska, tigrinja, thailändska, vietnamesiska. Enkäterna inom funktionsstöd har uppläsningsfunktion och brukaren kan välja bildstöd med pictogram eller widgit.

Brukarundersökningen är ett sätt för oss att utveckla socialtjänsten i samarbete med dem vi är till för. För oss är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten så att vi får ett bra underlag för att förbättra och utveckla verksamheten, säger förvaltningschef för arbete- och välfärdsförvaltningen Birgitta Ratcovich.

I november får kommunen resultatet och kan påbörja en analys. I december publiceras även resultaten i Kolada, som är en öppen databas, och då kan kommunen jämföra sina resultat med andra kommuner i Sverige.

Vi kommer att analysera resultatet och sedan ta med kunskapen i våra framtida förbättringsåtgärder, säger kvalitetsutvecklare Linda Holmberg.