Transporttillstånd/dispens

Transporttillstånd ska sökas för trafik med fordon och fordonskombinationer där bredden överstiger 2,60 m, längden överstiger 24 m eller axel-/boggitrycket överstiger 10/16 ton.

Så här söker du transporttillstånd

  • Om transporten passerar flera kommuner skickas ansökan till Trafikverket. Ett digitalt formulär finns på Trafikverkets webbplats. Kontakta Trafikverket för mer information om ansökningsdag och avgift.
  • Om ärendet rör transport på en enskild kommuns vägnät samt på Trafikverkets vägnät skickas ansökan till kommunen.
  • Om ärendet rör transporter inom Ronneby kommun skickas ansökan till kommunen.

Kontakt

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen

E-post: tfk@ronneby.se

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen
Ronneby kommun
Karlshamnsvägen 4
372 80 Ronneby