Artikeln publicerades 13 mars 2023

Alfa Laval expanderar i Ronneby och flyttar stora delar av sin lager- och logistikverksamhet till kvarteret Telefonen

Alfa Laval och AB Ronneby Industrifastigheter har signerat ett större hyresavtal och nu inleds ett nytt kapitel i Ronnebys industrihistoria.

Alfa Laval växer och flyttar in i kvarteret Telefonen. Lokalerna består främst av lager och logistiklokaler, men här finns även kontor och personalutrymmen.

Flytten in i de nya lokalerna kommer att ske succesivt under våren och sommaren 2023. Alfa Lavals befintliga produktions- och kontorslokaler och de nya lokalerna i kvarteret Telefonen ligger på var sin sida av Metallgatan. Genom expansion av lokalyta kan Alfa Laval säkerställa en fortsatt tillväxt i Ronneby.

Alfa Laval i Ronneby har cirka 400 anställda och fabriken är i gång dygnet runt året om. Bolaget producerar värmeväxlare som bland annat finns i värmepumpar. Marknaden för värmepumpar har kraftigt ökat de senaste åren, då de är energieffektiva samt klimatvänliga och därmed bidrar till att nå klimatmålen i Parisavtalet.