Artikeln publicerades 20 mars 2024

Imponerande utvecklingsarbeten belönas med pris för Bästa framsteg 2023

And the winner is ...

Vinnare av förstapriset för Bästa framsteg blev Planenheten som med ett framgångsrikt och strukturerat utvecklingsarbete har förbättrat tillgängligheten och förståelsen av detaljplaner genom digitalisering, vilket i sin tur gagnar både medarbetare och medborgare.

Andrapriset gick till Ronnebyhus med projektet Renovering Peder Holmsgatan 11 och tredjepriset till Slättagårdsskolan för deras arbete med ökad lärartäthet.

I samband med en prisceremoni på kommunkoncernens ledningsgruppsmöte den 20 mars korade kommundirektören Carl-Martin Lanér vinnarna för Bästa Framsteg 2023.

Samtliga pristagare fick diplom och blomma för sin insats. Vinnaren fick stolt ta emot den åtråvärda vandringspokalen och en prischeck på 10 000 kr. Andra- och tredjepristagarna erhöll en prischeck på 5000 kr vardera. Prispengarna ska användas till fortsatt stimulans av utvecklings- och kompetenshöjande arbete.

-Grattis till er pristagare för betydande framsteg och fin utveckling av kommunkoncernens verksamheter och tack även till de andra bidragen som sökt till Bästa framsteg 2023 för fina förbättringsinsatser som betyder mycket i det ständigt pågående arbetet att göra skillnad för dem vi är till för, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér.

Pristagare 2023 med motivering

Första placering
Digitalisering av gällande detaljplaner-pilotprojekt för Södra Listerby, Planenheten

Projektet tilldelas första priset i Bästa framsteg då det exemplifierar ett framgångsrikt och strukturerat utvecklingsarbete som skapar märkbara förbättringar i verksamheten. Genom digitaliseringen har tillgängligheten och förståelsen av detaljplaner förbättrats, vilket stödjer kvalitetsarbetet och gagnar både medarbetare och medborgare. Detta visar hur små steg i utvecklingsarbete kan leda till betydande förändringar och förbättringar.

Andra placering
Renovering Peder Holmsgatan 11, Ronnebyhus AB

Genom att gå från rivningsprojekt till första Svanen-certifierade renovering har miljömässiga, ekonomiska och sociala vinster nåtts. Projektet ger exempel på betydande förbättringar genom ett strukturerat utvecklingsarbete med innovativa lösningar och återbruk. Det tillsammans med den pedagogiska spridningen av lärdomar inom organisationen visar projektet på att det går att arbeta både med omedelbara förbättringar och långsiktigt hållbara arbetsmetoder.

Tredje placering
Ökad lärartäthet, Slättagårdsskolan

Genom omorganisering för att öka lärartätheten har elevernas lärande förbättrats. Med betydande och strukturerade insatser har skolan uppnått förbättrad pedagogisk kvalitet med större möjlighet till individanpassning inom utbildningsområdet. Denna insats visar på att med grundligt genomlysningsarbete och samverkan går det att samtidigt påverka elevernas möjligheter och personalens arbetsmiljö positivt.