Artikeln publicerades 20 november 2023

Ronnebys ungdomar möter lokalpolitiker

grupp personer

Vid besöket i Kallingeskolan deltog (fr. v.) Peter Bowin (V), Martin Johansson (S), Silke Jacob (C), Tony Holgersson (SD), Sara Blixt (M), Lennarth Förberg (M). ej i bild Mattias Persson (L)

Under förra veckan besökte lokalpolitiker från alla partier högstadieskolorna i Ronneby kommun för att lyssna på och samtala med ungdomarna om frågorna som berör dom.

-Det var så roligt att få komma ut och möta eleverna i deras miljö på skolan! Ungdomarna pratade en hel del om studiemiljön, att det är viktigt med personal som kan ge stöd för att dem kan nå sina mål, samt att de värdesätter att det ska vara rent och snyggt på skolan. Det var inte så roligt att höra om när det i stället förstörs och smutsas ner, varken som politiker eller förälder med barn i skolåldern. Det kom även upp frågor och förslag kring studiero, detta gladde mig oerhört och är något jag hoppas att man kan titta vidare på. Jag fick även ett och annat medskick till nationell nivå, t.ex. att sänka dieselpriserna så att man har råd att köra a-traktor, säger Sara Blixt (M), ledamot i kommunstyrelsen.

Skolbesöken är ett första steg i processen för att öka ungas delaktighet och inflytande i frågor som berör dom. Syftet var att fånga upp vilka samhällsfrågor som engagerar och intresserar unga i Ronneby kommun. I veckan besökte några av kommunens förtroendevalda Parkdalaskolan, Thorén Framtid och Kallingeskolan där eleverna hade möjlighet att samtala med lokalpolitikerna i skolans cafeteria och skicka med postit lappar med för de viktiga frågor.

-Jag har mött många intresserade ungdomar som lyfte frågor som även jag som mångårig vänsterpolitiker anser är viktiga, t.ex. maten i skolan, digitaliseringen och studiemiljöerna. Som grädde på mosen fick jag även med mig en lång spellista på för mig ny musik. Så härligt att ungdomarna bjuder på denna kunskap, säger kommunstyrelsens ledamot Peter Bowin (V).

Nästa steg är ett dialogforum mellan politiker och intresserade ungdomar den 7 februari och ett ungdomsfullmäktige som är planerat till den 13 februari. En sammanställning av frågorna som lyftes under skolbesöken kommer att användas som underlag för kommande dialogforum.