Artikeln publicerades 13 juni 2023

Ronneby kommun har tecknat vänortsavtal med Ternopil i Ukraina

Den 9 juni undertecknade kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson tillsammans med Ternopils borgmästare Serhiy Nadal vänortsavtalet mellan Ronneby kommun och staden Ternopil i västra Ukraina. Avtalet undertecknades på plats i Ternopil.

På bilden syns från vänster: kommunstyrelsens ordförande Ronneby kommun Roger Fredriksson, borgmästaren Ternopil Serhiy Nadal, kommunfullmäktige ledamot Ronneby kommun Sara Blixt och ordförande i stadsfullmäktige Ternopil Ihor Hirchak. Foto: Ternopil

-Att teckna vänortsavtalet med Ternopil och i samband med detta besöka den nya vänorten är ett tydligt sätt för oss att visa vårt stöd för vår nya vänort i Ukraina, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson.

Det har förts diskussioner om att Ternopils borgmästare Serhiy Nadal skulle komma till Ronneby för att underteckna avtalet eller att detta skulle kunna ske på en neutral plats i Polen. Men på grund av det pågående kriget i Ukraina har det varit svårt för den politiska ledningen i Ternopil att lämna landet. Dessutom förde ledningen i Ternopil fram en önskan om att kunna underteckna avtalet på plats i Ternopil.

Därför reste kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson tillsammans med ledamot i kommunfullmäktige Sara Blixt till Ternopil i västra Ukraina i slutet av förra veckan. Besöket hade planerats noga och säkerheten bedömdes återkommande.

Om Ternopil

Ternopil har cirka 200 000 invånare och ligger knappt 50 mil väster om Kiev och cirka 70 mil från nuvarande fronten i kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Om vänortsavtalet

Avtalet beskriver flera områden där Ronneby kommun och Ternopil vill etablera samarbeten och erfarenhetsutbyten, till exempel inom kultur, idrott och sociala projekt, men även utbyte kring infrastruktursatsningar och ekonomiska partnerskapsprojekt.

Ronneby kommuns vänorter

Information om samtliga Ronnebys vänorter hittar du här.