Artikeln publicerades 23 mars 2023

UF-skolan vinner pris för Bästa Framsteg 2022

UF-skolan vinner första pris i Bästa Framsteg 2022.

Ungdomar och barn är den gemensamma nämnaren i projekten som vinner pris för Bästa Framsteg 2022. Vid en ceremoni delades pris ut för framgångsrika och lyckade strategiska utvecklingsprojekt. Ronneby kommun delar årligen ut pris för Bästa Framsteg för att främja utvecklingsarbete inom den kommunala organisationen.

Vinnare av förstapriset för Bästa Framsteg blev UF-skolan på Gymnasieskolan Knut Hahn med sitt förbättrade arbetssätt som höjt elevernas lärande och resultat i sina företag samt framgångar i tävlingar arrangerade av Ung företagsamhet.

På torsdagen i samband med en prisceremoni på Ronneby Brunn korade kommundirektören Carl-Martin Lanér vinnaren för Bästa Framsteg 2022. Vinnaren fick stolt ta emot den åtråvärda vandringspokalen och en prischeck på 10 000 kr. Andra- och tredjepristagarna erhöll en prischeck på 5000 kr vardera. Prispengarna ska användas till fortsatt stimulans av utvecklings- och kompetenshöjande arbete.

Pristagare 2022 med motivering:

Första placering
UF-skolan, Gymnasieskolan Knut Hahn, Utbildningsförvaltningen

Genom ett strukturerat, genomarbetat och förändrat arbetssätt har Gymnasieskolan Knut Hahn i utbildningen kopplad till Ung Företagsamhet (UF) ökat kvaliteten väsentligt. Arbetssättet går ut på att följa upp, lära sig av uppföljningarna och förbättra sina metoder systematiskt. Här arbetar man över gränserna och involverar alla. Specialkompetenser både inom skola och näringsliv nyttjas i samverkan med eleverna. UF företagande är med andra ord ett bra sätt att motivera unga och få dem att växa och utvecklas.

Andra placering
Hemkunskap i skolköket på Hallabroskolan, Kostenheten och Utbildningsförvaltningen

Samarbete mellan förvaltningarna i hemkunskapsundervisningen har öppnat upp och gett eleverna större förutsättningar och delaktighet än vad de haft tidigare. Eleverna har fått påverka och ta ansvar genom framtagna arbetsmetoder för hur salladsbuffén ska se ut, smaka och fått ge namn till sina kreationer. Samarbetet har också skapat insikter och bättre arbetsmiljö för elever och personal. Det har även bidragit till mindre matsvinn, då fler elever äter upp maten. Här får eleverna ett bredare perspektiv kring måltiden och erfarenhet från arbetslivet.

Tredje placering
Rastbod på Kallingeskolan F-6, Utbildningsförvaltningen

Från idé till förbättring behöver det inte vara långt och kostsamt, det visar Kallingeskolans rastbod. Med engagemang från personal, en vilja att skapa relationer, ha roligt och leka tillsammans med barnen blir det en vinst för alla. Genom att göra om cykelförrådet till en rastbod fylld med leksaker blir rasterna mer meningsfulla och roliga för barnen. Eleverna bidrar även med att göra leksaker, de syr ärtpåsar under syslöjdslektionerna och tillverkar spel i träslöjden. Genom rastboden får eleverna känna att de får sin röst hörd, känna sig delaktiga och inkluderade.

Andra och tredjepristagare i Bästa Framsteg 2022.