Artikeln publicerades 3 januari 2023

Socialnämnden och Socialförvaltningen byter namn

Sedan den 1 januari 2023 heter det numera nämnden för arbete och välfärd eller arbete- och välfärdsförvaltningen även i Ronneby kommun.

Namnbytet beslutades tidigare i höst av Ronneby kommunfullmäktige, den högsta politiska instansen inom kommunen.

– Med namnbytet vill vi tydliggöra nämndens och förvaltningens utökade uppdrag som sedan 2022 även innefattar samordningen av olika arbetsmarknadsinsatser. Det nya namnet blir mer rättvisande för det vi faktiskt gör för kommunens medborgare. Vi stödjer människor som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser eller kommunala arbetsmarknadsåtgärder, säger Therese Åberg, ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Tillsammans med andra verksamheter inom Ronneby kommun, näringsliv och civilsamhälle fortsätter arbetet med riktade arbetsmarknadsåtgärder med fokus på att minska försörjningsstödet. Detta genom att utveckla redan pågående processer och insatser, men också genom att se till nya och förbättrade samarbeten.