Artikeln publicerades 16 november 2022

Unga kommunutvecklare inspirerar och lyfter ideer för att öka ungas inflytande

Nytänkande idéer i fokus när våra unga kommunutvecklare bjuds in att presentera slutsatserna i sin rapport. De har talat på Blekingedagen och nu senast har de presenterat sin rapport på en inspirationsdag kring barn och ungas delaktighet och inflytande.

Unga kommunutvecklarna inspirerar på Blekingedagen.

Unga kommunutvecklarna inspirerar med sin rapport, här på bilden är de inbjudna att tala på Blekingedagen.

Under sommaren 2022 har fem ungdomar haft feriearbete som unga kommunutvecklare i Ronneby kommun. Ungdomarna hade som uppdrag att arbeta med hur kommunen bör utveckla sitt arbete med ungas inflytande och engagemang.

Ungdomarna presenterade under tisdagen sitt arbete och sin rapport för tjänstepersoner och politiker i kommunen samt representanter från landsbygdsföreningar. Redovisningen var del av en inspirationsdag kring barn och ungas delaktighet och inflytande.

Genom att intervjua och samtala med andra ungdomar i kommunen, tjänstepersoner och politiker har ungdomarna kommit fram till ett antal förslag som kommunen tillsammans med andra samhällsaktörer behöver arbeta vidare med för att ungdomar ska kunna engagera sig:

  • Lära ut mer om hur man som ung kan engagera sig och vara med och påverka.
  • Skapa enkla vägar för unga att engagera sig​ tex genom digitala plattformar.
  • Fler mötesplatser där unga och kommunen kan mötas. Skolan, fritidsgårdar och föreningsliv är exempel på viktiga arenor för möten och samtal mellan beslutfattare och unga.

Ungdomarna lyfter även att ett bra sätt är att kommunicera och nå unga är via korta filmer. Under sina veckor som feriearbetare startades ett TikTok konto där de regelbundet la ut filmklipp. Filmerna handlade om deras uppdrag som unga kommunutvecklare, om vad RonnebyLive är och hur det kan användas samt vilka som arbetar på stadshuset i Ronneby kommun och hur det ser ut där. Filmerna fick en stor spridning.

Under Blekingedagen den 11 november fick vi möjlighet att prata om vårt arbete med unga kommunutvecklare. En av feriearbetarna fick då möjlighet att berätta om den modell som de tagit fram för hur man ska få fler unga att bli intresserade av att påverka. Detta blev ett mycket uppskatta inslag under dagen! - Sofie Ceder folkhälsosamordnare och handledare unga kommunutvecklare

Att arbeta med ungas idéer är fantastiskt roligt och viktigt. Vi får kunskaper och insikter som kan hjälpa oss att se brister och lösningar som vi annars inte uppmärksammat. Vi kommer arbeta vidare med unga kommunutvecklare. Inför sommaren 2023 planerar vi att erbjuda fler ungdomar detta sommarjobb utifrån olika uppdrag - Daniel Granello landsbygdsutvecklare handledare unga kommunutvecklare

Inflytande i olika steg i en grafisk trappa som beskriver flera nivåer av inflytande.