Artikeln publicerades 26 oktober 2022

Dags att söka utdelning från Stiftelsen Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel

Stiftelsen har bildats genom sammanläggning av flera donationer som har sina ursprung i den forna brunnsepoken. Den årliga avkastningen får, efter vissa undantag, användas till bidrag åt "behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt".

En man i tidsenliga kläder från den forna brunnsepoken pumpar upp vatten ur Brunnskällan i Brunnsparken i Ronneby.

Ansökan om bidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 20 november 2022 och skickas till adress:

Ekonomienheten
Att. Peter Nordberg
Stadshuset
372 80 RONNEBY.

Ansökan ska innehålla redogörelse för sökandens civilstånd, ålder och ekonomiska förhållanden. Prövning av ansökningarna sker därefter av stiftelsens styrelse och eventuellt bidrag kommer att utbetalas i december månad.

För ytterligare information och frågor, kontakta ekonomienheten, ekonomi@ronneby.se.

/Styrelsen för Stiftelsen Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel