Kommunala och enskilda arkiv

Ronneby kommuns centralarkiv

Kommunens centrala arkiv finns sedan hösten 2015 på Arkivcentrum i Bräkne-Hoby. Arkiverade bygglovshandlingar samt Miljö- och hälsoskyddsinformation finns dock kvar i det äldre arkivet på stadshuset. För kontakt med arkivet, notera kontaktuppgifterna nedan. Öppettider: måndag- fredag 08:00-16:00. Avvikelser kan förekomma. Kontakta arkivarien före besök. Denne har två arbetsställen; stadshuset och arkivcentrum i Bräkne-Hoby.

Kommunarkivarie
Anders Karlsson

0457-61 80 81
anders.karlsson@ronneby.se

Blekingearkivet

Om du är intresserad av föreningars arkiv går det bra att kontakta Blekingearkivet (tidigare Folkrörelsearkivet) på Arkivcentrum i Bräkne-Hoby. Alla typer av föreningar finns representerade i arkivet, till exempel bildningsorganisationer, ekonomiska föreningar, fackföreningar, idrottsföreningar, nykterhetsorganisationer och politiska föreningar.

För kontakt och mer information se länk nedan.