Kommunala och enskilda arkiv

Ronneby kommuns centralarkiv

Kommunens centrala arkiv finns sedan hösten 2015 på Arkivcentrum i Bräkne-Hoby. Arkiverade bygglovshandlingar samt Miljö- och hälsoskyddsinformation finns dock kvar i det äldre arkivet på stadshuset. För kontakt med arkivet se kontaktuppgifterna nedan. Öppettider: Tisdag-torsdag 08:00-16:00. Övriga dagar efter överenskommelse. Arkivarien är företrädesvis på stadshuset i Ronneby måndag och fredag.

Kommunarkivarie
Anders Karlsson
anders.karlsson@ronneby.se

Blekingearkivet

Om du är intresserad av föreningars arkiv går det bra att kontakta Blekingearkivet (tidigare Folkrörelsearkivet) på Arkivcentrum i Bräkne-Hoby. Alla typer av föreningar finns representerade i arkivet, till exempel bildningsorganisationer, ekonomiska föreningar, fackföreningar, idrottsföreningar, nykterhetsorganisationer och politiska föreningar.

För kontakt och mer information se länk nedan.