Artikeln publicerades 4 juli 2023

Barnens närvaro i förskolan ökade nästan 25 procentenheter

Under lite mer än ett år har processledarna Johanna Wikdahl och Suzan Afifi följt upp barn med en närvaro på under 50 % av den inskrivna tiden i förskolan. Detta har gjorts på alla kommunens förskolor och resultatet talar ett tydligt språk – närvaron ökade från i genomsnitt 45 % under våren 2022 till mellan 65–70 % under våren 2023.

-Vi vet att barn som har gått i förskolan har bättre språkliga och kognitiva förutsättningar och når högre kunskapsresultat i grundskolan än barn som inte har gått i förskolan. Därför är detta väldigt goda nyheter, men vi nöjer oss inte med 70 procent, säger Ann-Charlotte Wernered, verksamhetschef förskola.

Forskning visar att deltagande i förskolan har positiva effekter på barns utveckling och lärande på såväl kort som lång sikt. Därför har Ronneby kommun prioriterat ett arbete som på ett systematiskt sätt följer upp barn med låg närvaro i förskolan.

-Vi har sökt kontakten med dessa föräldrar via telefon, vid hämtningar, planerade möten och föräldramöten. Vi har även samarbetat med externa kontakter för att både förstå varför barnen har en så låg frånvaro och för att motivera föräldrarna genom att lyfta fram förskolans betydelse för barnens utveckling. Till slut har vi kunnat göra flera anpassningar utifrån familjens, barnens och förskolans individuella behov, säger processledaren Johanna Wikdahl.

Samverkan och kommunikation mellan förskolan och hemmet har varit en central och viktig del som man kommer att utveckla vidare redan under hösten. Då träder en ny lag i kraft som ålägger kommuner att bedriva en uppsökande verksamhet för barn som inte är inskrivna i förskolan.

Bakgrund

Under pandemiåren har närvaron av inskrivna barn i förskolan sjunkit till väldigt låga nivåer mycket på grund av de då gällande rekommendationerna. Men även när rekommendationerna släpptes så stannade fler barn hemma längre perioder. Då forskningen visar på de positiva effekterna av barns deltagande i förskolan formulerade utbildningsförvaltningen i mars 2022 målet att öka den faktiska närvaron av barn i förskolan.