Artikeln publicerades 29 juni 2023

Positiv trendbrott för betygsutveckling i grundskolan i Ronneby kommun

De preliminära siffrorna för läsårets betyg i grundskolan i Ronneby kommun visar på en mycket positiv utveckling, där bland annat andelen elever i årskurs 6 som har fått betyg i alla ämnen ökade med nästan tio procentenheter jämfört med fjolåret.

-Ännu är det preliminära siffror som kommer från kommunens egen sammanställning. Men vi ser en så tydlig positiv utveckling att den bör stå sig även i Skolverkets nationella granskning, säger Charlotte Kansikas, verksamhetschef grundskolan.

Störst är ökningen bland elever i årskurs 6 där numera 67,5 procent lämnar mellanstadiet med fullständiga betyg i alla ämnen. Detta motsvarar en ökning med nästan tio procentenheter jämfört med fjolåret. Även bland eleverna i årskurs 9 syns en tydlig ökning, där i år lämnar 59,7 % grundskolan med betyg i alla ämnen. Detta motsvarar en ökning med fyra procentenheter.

-Vi har fullt fokus inom utbildningsförvaltningen på att vända trenden, så att fler elever får fullständiga betyg i alla ämnen. Det är ett lagarbete där varje lärare, varje rektor och varje elev räknas. Det vi ser nu är ett första resultat där främst de yngre eleverna har kunnat höja sina betyg genom exempelvis en rad tidiga insatser inom grundskolan med fokus på läsa, skriva och räkna, säger Charlotte Kansikas.

Till hösten kommer en del av framgångskonceptet från gymnasieskolan Knut Hahn att införas på högstadieskolorna i Ronneby kommunen, när heltidsmentorer ska finnas i klasserna.

Bakgrund
Under hösten kommer Skolverket presentera officiell och nationell statistik kring betyg i grundskolan för läsåret 2022/2023. Siffrorna ovan är preliminära från Ronneby kommuns egen sammanställning.