Artikeln publicerades 12 april 2022

Doft av hemlagat i Saxemara

Nu har även köket i Saxemara skola byggts om till ett tillagningskök. Maten tillagas numera på plats till förskolebarnen och eleverna. Det nya köket och skolrestaurangen invigdes den 12 april.

Det nya köket och skolrestaurangen invigdes genom att Nova Håkansson klippte det röda bandet. På bilden syns även Yvonne Andersson och Mattias Blomqvist som jobbar i köket på Saxemara skolan.

Det nya köket och skolrestaurangen invigdes genom att Nova Håkansson klippte det röda bandet. På bilden syns även Yvonne Andersson och Mattias Blomqvist som jobbar i köket på Saxemara skolan.

Ronneby kommun satsar på fler tillagningskök och Saxemaraskolan är en av de skolor som serverar lunch som tillagats i det egna köket. Även skolrestaurangen med namnet ”Krångliga Krabban”, har fräschats upp i samband med ombyggnaden.

På invigningdagen samlades elever, barn och pedagoger utomhus på den stora trappan så att alla kunde se när bandet klipptes. Vid ingåengen till skolrestaurangen var röda mattan var utrullad och restaurangen hade gjorts festfin och pyntats med ballonger och vimpar.

Eleveran har gemensamt röstat fram vilken mat som skulle serveras på inviningdagen. Det blev pizza på menyn första dagen.

Pizza serverades på invigningsdagen.

Pizza serverades på invigningsdagen.

Vid ingången till skolrestaurangen var röda mattan utrullad.

Vid ingången till skolrestaurangen var röda mattan utrullad.