Artikeln publicerades 27 januari 2022

Sjöarpsskolan får kungligt certifikat

Sjöarpsskolan är en gymnasiesärskola i Ronneby kommuns regi

Generation PEP är instiftat av kronprinsessparet och betonar vikten av fysisk aktivitet och hälsosam mat under alla barns och ungdomars skoltid och uppväxt. Nu har gymnasiesärskolan Sjöarpsskolan blivit certifierad som en Generation PEP skola 2022.

Vi är otroligt stolta över certifieringen till Generation PEP skola 2022. Generation PEP:s motto passar Sjöarpsskolan mycket väl.
- Monica Boje, rektor Sjöarpsskolan

Gymnasiesärskolan Sjöarpsskolan är den lilla aktiva skolan där hälsotänk genomsyrar alla delar. Inte bara idrottslektioner, friluftsdagar och hemkunskap, utan all undervisning, rastaktiviteter och skolmåltider involveras. Skolmiljön inbjuder till mycket utevistelse och både elever och personal ser uteaktiviteter som en naturlig del av skolvardagen. Sjöarpsskolans internat är också mycket aktiva och måna om att skapa en hälsosam livsstil för de elever som bor på internatet.

Inom kort så kommer vi att få en Generation PEP-flagga och diplom signerat av Prins Daniel och verksamhetschef Carolina Klüft. Nästa steg är att bjuda in någon av ambassadörerna från Generation Pep och även prins Daniel till vår planerade Sjöarpsdag-Sjöarpslopp, torsdagen den nittonde maj. Då ska vi fira att vi har blivit en Generation PEP skola 2022, och det hade ju varit extra roligt med kungligt besök denna dag.
- Monica Boje

Vad innebär det att vara en certifierad Generation Pep skola?

Som en certifierad Generation Pep Skola är ni ett föredöme för andra skolor. Ni visar på att fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor är viktigt för elevernas hälsa och förutsättningar och att det ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi förstår att resan hit inte har varit helt lätt, men ert arbete gör skillnad både här och nu, men även långsiktigt.

Att arbeta med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i skolan bidrar inte bara till en bättre folkhälsa, det skapar också bättre förutsättningar för lärande. Studier visar att fysisk aktivitet under skoldagen kan bidra till förbättrad koncentrationsförmåga och läsförståelse. Organiserade rastaktiviteter kan minska förekomsten av mobbing och gör det lättare för alla elever att delta. Elever som får i sig näringsriktig skolmat i en trevlig miljö har bättre förutsättningar att delta aktivt i det som händer i övrigt under skoldagen.

Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för barn och ungas hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep!

Läs mer på: www.generationpep.se Länk till annan webbplats.