Bolagsstyrelse ABRI

Styrelsens ledamöter

Thomas Hässelskog (fd Svensson) (M) - Ordförande
thomas.svensson1@ronneby.se

Henrik Mösenbacher (L)- 1:e vice ordförande
hm@urbanfire.ch

Håkan Robertsson (S) - 2:e vice ordförande
hakan.robertsson@ronneby.se

Anna Carlbrant (M) - Ledamot
anna.carlbrant@ronneby.se

Mattias Ronnestad (SD) - Ledamot
mattias.ronnestad@ronneby.se

Max Danielsson (V) - Ledamot
max.danielsson@ronneby.se

Jan-Olof Olsson (C) - Ledamot
jan-olov@smemala.se

Mikael Mårtensson (S) - Ledamot
mikael.martensson@ronneby.se

Sten-Albert Olsson (SD) - Ledamot
stenalbert.olsson@ronneby.se

Tarek Saad Elden (S) - Ledamot
tareksaadelden@gmail.com

Robin Jonasson (KD) - Ledamot
robin.jonasson@ronneby.se

Jeanette Andréasson/Sjödin (S) - Förtroende revisor
jeanette.andreassonsjodin@ronneby.se

Jan Demerud (M) - Förtroende revisor suppleant
jan.demerud@gmail.com

Delar av ABRIs styrelse

ABRIs styrelse från vänster till höger: Thomas Svensson (M), Nils-Olov Olofsson (S), Håkan Robertsson (S), Henrik Mösenbacher (L), Mattias Ronnestad (SD), Jan-Olof Olsson (C), Robin Jonasson (KD). Frånvarande Anna Carlbrant (M), Max Danielsson (V), Mikael Mårtensson (S), Sten-Albert Olsson (SD).