Svenstorp

Svenstorp i Bräkne-Hoby är cirka 18 100 kvadratmeter stort. I fastigheten finns bland annat Kolafabriken, Nordic Industries & Technology Sweden och Prolist Nordic.

Våra tre största hyresgäster i fastigheten är Kolafabriken som tillverkar fudge, kola och twistad fudge, NIT Nordic Industries & Technology Sweden och trälistföretaget ProList Nordic.

I fastigheten ligger även Wellness gym, museet för Blekinge Idrottshistoriska Sällskap, Lions loppis, flera lagerlokaler, kontor för Ekonompoolen samt restaurangen Bräkne Krogen.

Karta