Leverantörer

Viktig information till Er som fakturautställare till AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI)

Om ni redan idag skickar e-faktura till oss, kan ni bortse från denna information.

Innehållskrav på faktura

Ett 6-siffrigt referensnummer måste anges på fakturan (inga andra tecken eller mellanslag får förekomma). O B S det är endast det 6-siffriga numret som skall anges.
Följande referensnummer gäller för respektive beställare:

910000 Dennis Robérteus

910001 Monica Johansson

910002 Caroline Petersson

910003 Henrik Andersson

910005 Paula Van Riessen

910006 Thomas Palmquist

910007 Viktoria Bodin

910008 Patrik Elmberg

910009 Jan-Erik Månsson

Faktureringsadress
AB Ronneby Industrifastigheter
Fakturaskanning
372 80 Ronneby
abrifaktura@abri.se

VAN-operatör: InExchange
GLN-nummer: 7365560771078
Organisationsnummer: 556077-1072
PEPPOL-id: 0007:5560771072

Ni som kan skicka e-faktura redan idag

Vi är anslutna till nätverket PEPPOL som stödjer e-fakturering. Stäm av med er leverantör av ekonomi- eller faktureringssystem om de kan sända fakturor via PEPPOL-nätverket.

Ni som inte kan skicka e-faktura idag

Om ni inte har ett affärssystem kan ni använda vår fakturaportal hos InExchange (www.inexchange.se).

Om ni har ett affärssystem finns det ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärs- och ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

E-post rörande ekonomifrågor
Har ni frågor eller funderingar mejla oss på ekonomi@abri.se