Vi skräddarsyr dina lokaIer

Fueltech

Vi tycker att det är viktigt att företagen i våra lokaler har en så bra arbetsmiljö som möjligt. Därför ställer vi snabbt om befintliga lokaler och fastigheter efter våra hyresgästers behov.

Vi tror att funktionella och väl anpassade lokaler ger företag och personal möjlighet att fokusera på verksamheten och därigenom bättre förutsättningar att lyckas med uppdraget.

Många av våra hyresgäster har speciella krav på sina lokaler. Det kan handla om allt från ventilation och renrumsmiljö till att lokalerna måste klara extrem hetta, tunga maskiner, hantering av mat med mera. Vi för fortlöpande diskussioner med våra hyresgäster för att tillsammans skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Exempel på anpassade skräddarsydda lokaler är ombyggnationen till Alfa-Lavals norra fabrik, lokaler för Flextronics (numera Hanza) som flyttade en hel industri under pågående verksamhet och kongresscentret Blekinge Convention Center.

Ta gärna kontakt med oss för en diskussion om hur just dina lokaler skulle fungera optimalt.