När du ska flytta

Alla våra lokaler uthyres i befintligt skick och det är du som vårdar och sköter underhållet av lokalen, om inget annat avtalats.

När du flyttar in gör vi gemensamt en besiktning av lokalerna, och den dag du flyttar ut görs en ny besiktning på samma sätt. Finns det skador som inte kan anses vara normalt slitage utan vållats genom ovarsamhet, ska du som hyresgäst ersätta detta.

Lokalerna ska återlämnas tömda och välstädade. Städningen är en del i överlåtelsen och har inte annat avtalats ska lokalen vara välstädad och rengjord vid avflyttningen från lokalen.

I flyttstädningen ingår rengöring av alla golv, väggar, tak, fönster, ledningar, rör, skåp, taklister, dörrar, trösklar, strömbrytare, ventiler med mera.

Om lokalerna inte är tillfredsställande städade genomför ABRI flyttstädning på din bekostnad.

En liten lathund:

  • Fönster tvättas in- och utvändigt, fönsterbågar, snickerier och persienner torkas av.
  • Skåp, förvaringsutrymmen och ytan ovanpå rengörs.
  • Krokar efter verktyg och liknande borttages.
  • Pentry med spis rengörs ut- och invändigt och golv- och väggytor bakom spisen rengöres på alla sidor. Armaturer nedmonteras och diskas. Köksfläkt samt ventiler rengörs in- och utvändigt. Kyl, sval och frys avfrostas och rengörs in- och utvändigt på alla sidor samt luftas. Överskåp samt utrymmen bakom kyl och frys rengörs väl.
  • Omklädningsrum med skåp och speglar tvättas. Toalettstol, tvättställ samt duschar rengörs noggrant och golvbrunnar rensas. Väggar och golv rengörs.
  • Skräp och byggavfall skall tas bort.