Gärdet

I Ronnebys nya företagsområde Gärdet bygger ABRI en helt ny industrifastighet till hyresgästen Cetetherm. Den sammantagna ytan är cirka 4 600 kvadratmeter.

Fastigheten på Gärdet är ett exempel på hur vi skräddarsyr lokaler åt våra hyresgäster.

Om du är intresserad av att bygga nytt och/eller etablera ditt företag i Ronneby kontakta näringslivsenheten på Ronneby kommun eller oss på ABRI så hjälper vi dig vidare.

Piren flygbild
Piren Ronneby hamn
Piren Ronneby hamn
Baltic Beauty på Piren i Ronneby Hamn

Karta