Bolagsordning

Här kan du läsa om riktlinjerna för vår verksamhet.

Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, anskaffa, iordningställa och förvalta fastigheter för verksamheter som bedrivs av näringslivet eller kommunen.

Bolaget har vidare att medverka vid företagsetableringar samt att driva verksamhet som har till syfte att genom aktiva åtgärder främja näringslivets utveckling i Ronneby kommun.

Bolaget ska även idka park- och trädgårdsskötsel.

Bolaget ska biträda kommunens krisledningsnämnd samt inom sitt verksamhetsområde på kommunens begäran leda eller delta i planeringsarbetet för att förebygga och hantera extraordinära händelser.

Verksamheten ska bedrivas inom Ronneby kommun.

Ändamålet för bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att främja näringslivets utveckling i kommunen samt tillgodose behovet av lokaler för kommunal verksamhet.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Klicka här för att ladda ned hela ABRI:s bolagsordning i PDF. Pdf, 127.2 kB, öppnas i nytt fönster.