Adresskarta Kallinge Företagscenter

Fastigheternas numrering i bilden följer postadresserna. Exempelvis Järnbruksvägen 5 och Kockumsvägen 11.