Svar på vanliga frågor

Nedan hittar du några vanliga frågor vi får och dess svar. Om du vill veta mer eller inte hittar din fråga kontakta oss gärna!

Adressändring

Adressändring gör du enkelt och smidigt på www.adressandring.se/foretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När du gör adressändring underrättas automatiskt skatteverket, men du måste själv kontakta bolagsverket, dina kunder och leverantörer.

Index

Konsumentprisindex (KPI) är ett mått för prisutveckling och används som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI visar hur kundpriserna utvecklar sig i genomsnitt för hela den privata inhemska konsumtionen, det vill säga de priser vi konsumenter faktiskt betalar.

Varje oktober månad tittar vi på KPI och om den har stigit, får du ett påslag på hyran med det procenttal som index har ändrats med. Den eventuella hyreshöjningen sker från och med 1 januari. 

Här finns mer fakta om Konsumentprisindex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hyresavi

Hyran ska betalas i förskott och vara oss till handa sista bankdagen i månaden.

Vi skickar ut hyresavier, men skulle du av någon anledning inte ha fått din hyresavi måste du ändå betala in din hyra inom utsatt tid.

Betalning av hyran

Om du inte betalar in din hyra i tid utgår ränta på hyresbeloppet från och med dagen du skulle ha betalat din hyra fram tills dess hyran är inbetald.

Räntan som tas ut är 8% (enligt 6 § i Räntelagen). Kostnaden för skriftlig betalningspåminnelse är 50 kronor vid varje tillfälle.

Ersättning för inkassokrav uttages enligt lag och kostar för närvarande 160 kronor.

Tillstånd

Du måste själv ansvara för din verksamhets laglighet och själv söka alla tillstånd som krävs.

Verksamheten ska även bedrivas så att inte övriga hyresgäster eller personer i närheten drabbas av störande buller eller andra olägenheter.

El

För att få strömmen tillkopplad måste du som hyresgäst göra en anmälan hos Miljöteknik senast två arbetsdagar före inflyttningsdagen.

Du kommer att få två fakturor gällande din el, en från Miljöteknik och en från din elleverantör.

Tänk på att elinstallationer och lagning av elektrisk utrustning ska utföras av fackman. Byta säkring och glödlampor kan du göra själv.

Läs mer på Miljöteknik Öppnas i nytt fönster.

Bredband/Fiber

I nästan alla fastigheter som ABRI äger och hyr ut finns det fiber indraget. Om inget annat står i ditt hyresavtal måste du själv ansöka om internetleverantör. 

Har din fastighet fiber besök Tjänsteguiden - en webbplats för bredbandstjänster som Miljöteknik ansvarar för. Syftet med webbplatsen är att synliggöra och möjliggöra jämförelse av alla leverantörer av tjänster i Ronnebys fibernät.

Länk till Tjänsteguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sophämtning/avfallshantering

I vissa av fastigheterna finns det gemensamma så kallade miljörum. I vissa fall står du som hyrestagare för ett eget abonnemang.

Står du för ett eget abonnemang kontakta Miljöteknik så hjälper de dig att komma igång.

Kontakta Miljöteknik Öppnas i nytt fönster.

Vägvisningsskyltar

Vill du sätta upp vägvisningsskyltar till din verksamhet måste du ha tillstånd från Tekniska förvaltningen på Ronneby Kommun. Öppnas i nytt fönster.

Skyltar

Vill du sätta upp en fasadskylt måste du fråga både ABRI och Miljö- och Byggnadsförvaltningen Öppnas i nytt fönster.på Ronneby Kommun.

I de flesta fall måste du söka bygglov för dina skyltning. Det är bra om din ansökan är så tydlig som möjligt med beskrivningar, bilder och ritningar som klart visar hur skyltningen är tänkt att se ut.

Följande bör ingå i bygglovsansökan för skyltar:

  • ansökan med fastighetsbeteckning och adress
  • fasadritning med skyltens placering skalenligt inritad
  • ritning på skyltens utformning och mått
  • komplettera gärna ansökan med ett fotografi eller fotomontage

Nedmontering av skylt

När du flyttar från våra lokaler måste du ta ned eventuell skyltning själv.

Om byggnadens fasad är skadad av din skylt, måste du åtgärda detta.

Lås och larm

Du får själv installera lås och i vissa fall larmsystem. Glöm inte att kontrollera att de är godkända av ditt försäkringsbolag.

När du någon gång i framtiden flyttar, tillfaller dessa system oss. Det är mycket viktigt att samtliga nycklar överlämnas.

Besiktning

Vid en besiktning tittar man på hur golv, väggar, tak och installationer ser ut och fungerar.

Finns det skador som inte kan anses vara normalt slitage utan vållats genom ovarsamhet, ska du som hyresgäst ersätta detta.

Du måste själv teckna försäkring på din verksamhet och dina inventarier.