Artikeln publicerades 23 maj 2022

Areff får nya ägare

Våra hyresgäster Areff i kvarteret Telefonen får nya ägare när FSN Capital Partners förvärvar bolaget genom IAM-företaget Seriline.

Genom köpet får Seriline ta del av Areffs långa erfarenhet, tekniska kunnande och starka kontaktnät på både kund- och leverantörssidan. Tillsammans kommer bolagen kunna erbjuda sina kunder ett bredare produktutbud av både mjukvarulösningar och hårdvaror samt service & support på fler orter.

Areffs grundare, Bernt Karlsson och Fredrik Martinsson blir kvar i verksamheten och har återinvesterat en betydande andel av köpeskillingen i bolaget. Företagen kommer att drivas vidare under befintliga varumärken.

Fredrik Martinsson CTO och Bernt Karlsson CEO på Areff