Artikeln publicerades 11 mars 2022

Parkdalaskolans elever har flyttat in

ABRI är bygg- och projektledare för Parkdalaskolan. Den före detta industribyggnaden i kvarteret Svarven har genomgått en fantastisk förvandling till en modern miljövänlig skola med välplanerade studieytor, bibliotek, skolrestaurang med trivsamt elevcafé och en nybyggd idrottshall.

Den 8 750 kvadratmeter stora skolan inrymmer 700 elever i årskurs 4 – 9 och byggnaden omges av en kreativ utemiljö med bland annat amfiteater och uteklassrum. Slutbesiktningen av själva skolbyggnaden är slutförd och byggnationen av idrottshallen och delar av skolgården är inne i slutfasen och beräknas vara klara att tas i drift av eleverna i april. Fram till dess kommer arbetsplatsen vara inhägnat med staket så att området är säkert för nyfikna barn.

Både skolans lokaler och utemiljö är byggda med inspiration av konceptet Cradle to Cradle® med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom att återanvända en redan existerande fastighet sparas på råvaror, energi och kostnader där stomme, fasadskikt och yttertak är exempel på delar som återanvänts.

Den officiella invigningen av Parkdalaskolan hålls den 1 april.