Artikeln publicerades 9 juni 2020

Bilder från bygget av Parkdalaskolan

ABRI är kommunens bygg- och projektledare för Parkdalaskolan i kvarteret Svarven och Dynacon Construction Blekinge AB bygger skolan till Ronneby kommun. Bygget startade i mitten av mars - och sedan dess har det hänt en del!

Vår fastighetsansvarige Jan-Erik Månsson har fotograferat från byggnationen av Parkdalaskolan.

Pålningsarbeten pågår för grundförstärkning till nya pelare.

Rivningsarbeten av befintliga installationer och ytor pågår

Befintligt golvbjälklag rivs i vissa delar av kontor och kök för att möjliggöra ny konstruktion och nya installationer.

Rivning av befintliga väggar och vissa konstruktioner för att anpassas till ny verksamhet.

Stort tillfälligt porthål under byggtiden har skapats för att möjliggöra rivning och monteringsarbeten med tunga och stora maskiner och material.

Förberedande markarbeten på nya skolgården har påbörjats.

Schaktarbeten för att förbereda sprängningsarbeten och bergschakt har påbörjats för att kunna utföra grundläggning till den nya sporthallen.