Artikeln publicerades 24 oktober 2019

Angående fastigheten Häggatorp 2:178 (Berg & Berg)

ABRI har valt att inte bemöta alla påståenden direkt i media utan har under mer än ett års tid försökt få till en lösning så att arbetet på Berg & Berg kan fortsätta. Idag väljer vi att publicera händelseförloppet för att klargöra med dokumenterad fakta vad som har hänt.

Här följer en förklaring från ABRI på varför vi inte kan gynna ett privat bolag med ett avsevärt lägre försäljningspris på en fastighet gentemot andra.

Den aktuella byggnaden Häggatorp 2:178 med en byggnadsyta på cirka 9 250 kvadratmeter och en tillhörande industritomt på cirka 30 000 kvadratmeter har i dagsläget ett värde på cirka 14,5 miljoner kronor. Detta enligt en oberoende värdering av fastigheten.

Om någon ifrågasätter denna värdering, kan vi använda oss av det taxerade värdet på fastigheten som oftast är lägre än ett försäljningsvärde. Det taxerade värdet för 2019 är 13,2 miljoner kronor.

ABRI har besiktigat byggnaden och värderat det eftersatta underhållet tillsammans med hyresgästen Södra till cirka 2,3 miljoner. Underhållet och driften av fastigheten ska enligt hyresavtalet skötas av den nuvarande hyresgästen. Dock har Södra försummat skötseln av den aktuella fastigheten och detta ska regleras med en ekonomisk ersättning vid avträde. Denna summa kan då dras ifrån byggnadens värde vid en eventuell försäljning om inget görs åt det eftersatta underhållet.

ABRI har efter styrelsebeslut erbjudit Berg & Berg att köpa fastigheten för 11,3 miljoner kronor. Detta försäljningspris utgår från den oberoende värderingen på 14,5 miljoner kronor med avdrag för 3,2 miljoner kronor som avser eventuell missbedömning av byggnadens status samt eftersatt underhåll. Detta pris motsvarar 2018 års taxerade värde. I åtanke ska vi nu också ha att Södra är beredda att ersätta Berg & Berg med 2,3 miljoner kronor, vilket gör att nettopriset för fastigheten i befintligt skick uppgår till 9,0 miljoner kronor. Berg & Berg vill köpa fastigheten för 5,25 miljoner kronor. Denna försäljningssumma är inte rimlig med ovanstående text i beaktande. Jämförelsevis kostar en lika stor byggklar tomt i angränsande Viggenområdet mellan 5 - 6 miljoner kronor inklusive anslutningsavgifter.

Om vi låter göra en ny värdering så är det inte troligt att det nya värdet skulle gå under taxerat värde på 13,2 miljoner kronor. Att kunna sälja fastigheten långt under marknadsvärdet ser vi som mycket svårt. Försäljningen behöver godkännas av Ronneby kommunfullmäktige och dessutom riskerar den att överklagas.

ABRI har under cirka ett års tid erbjudit Berg & Berg att överta det hyresavtal som nuvarande hyresgäst Södra har, men detta har ej godtagits eller ens diskuterats från Berg & Bergs sida.

Först efter att ha hävdat att man ligger i en hyrestvist med ABRI har Berg & Berg nu ändrat sig till att ha skrivit under hyresavtalet i tid, det vill säga innan 30 september 2019. Men så är inte fallet.

ABRI gör allt inom rimlighetens gränser för att behålla arbeten inom vår kommun, men vi kan inte sälja av kommunens egendom i strid mot lagar och ägardirektiv. ABRI är ett helägt kommunalt bolag med en politiskt tillsatt styrelse som fattar besluten utifrån gällande lagstiftning och enligt Ronneby kommunfullmäktiges ägardirektiv.