Artikeln publicerades 14 mars 2018

Framtidens skolor - ABRI avbryter upphandling

Vid ett extra sammanträde den 13 mars 2018 tog ABRIs styrelse beslut att avbryta pågående upphandling avseende ombyggnation av kvarteret Svarven 1.

Styrelsen anger att upphandlingen ger en betydligt högre investeringsnivå än vad som ryms inom ABRIs beslutade investeringsplan på 125 miljoner kronor. Dessutom föreligger det bristande konkurrens med för få anbudsgivare.

– Vi var tvungna att agera snabbt, då det med för få anbudsgivare föreligger bristande konkurrens som påverkar prisbilden negativt. Därför tog styrelsen beslutet att avbryta den pågående upphandlingen. Nu krävs nya politiska beslut för att arbetet i projektet Framtidens skolor kan fortsätta så snart som möjligt, säger Anders Bromée, styrelseordförande ABRI.