Artikeln publicerades 15 november 2017

Utbildningsnämnden ställer sig bakom ritningarna för nya grundskolan

Utbildningsnämnden har den 16 november 2017 tagit beslut att ställa sig bakom ritningarna som ska ligga till grund för den nya 4-9-skolan i kvarteret Svarven 1.

Det kompletterar underlaget som byggherren ABRI har skickat in i samband med bygglovsansökan till Miljö- och Byggnadsnämnden den 31 oktober. 

-Beslutet är ett godkännande av ABRIs arbete tillsammans med projektledaren Monica Sjövind och arkitekten Peter Fogelberg. I det stora hela har man lyckats anpassa ritningarna till verksamhetens krav. Nu återstår Miljö- och Byggnadsförvaltningens beslut i själva bygglovsärendet. Därefter kan upphandlingsprocessen påbörjas, säger chefen för utbildningsförvaltningen Tommy Ahlquist.