Artikeln publicerades 8 november 2017

Markprojekt vid Telefonen

Arbete med nya och fler parkeringar vid fastigheten Telefonen pågår för fullt.

ABRI förbättrar parkeringsmöjligheterna vid fastigheten Telefonen, det blir 20 stycken parkeringar vid entrén till Flex Design och Orbit One. Längs med Kilen kommer det bli plats för cirka 160 bilar. Arbetet är igång och kommer vara klart vid årsskiftet.

Stora parkeringsytan utanför Capio, Köksmästaren, ABRI med flera är det 24 timmars parkering som gäller. 12 stycken vid slänten mot Fueltech är 2 timmars parkering och laddning av elbilar är 2 timmars parkering. Detta för att underlätta för vårdinstans, restaurangbesök och så vidare.