Artikeln publicerades 28 september 2017

Framtidens skolor – ABRI bygger ny 4-9-skola i kvarteret Svarven 1

Med dagens beslut i Ronneby kommunfullmäktige får det kommunägda fastighetsbolaget ABRI i uppdrag att investera upp till 125 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av kvarteret Svarven 1 till en ny 4-9-skola med plats för 650-700 elever.

Skolan beräknas vara inflyttningsklar till sommaren 2019. Snäckebacksskolan byggs om enligt tidigare planer, dock påbörjas arbetet ett år senare, d v s sommaren 2019.

Enligt kommunfullmäktiges beslut byggs kvarteret Svarven 1 om till en ny grundskola. Planerad byggstart är våren 2018 och arbetet utförs av det kommunägda fastighetsbolaget ABRI. För att möta grundskolans behov på bästa möjliga sätt byggs den befintliga fastigheten om och till. Redan till sommaren 2019 kan lokalerna hyras ut till utbildningsförvaltningen och elever samt lärare från Snäckebacksskolan flytta in i nya lokaler.

– Det nya beslutet innebär en kostnadsbesparing på upp emot 150 miljoner kronor jämfört med tidigare planering utan att kompromissa med kvalitén, säger förvaltningschef Tommy Ahlquist.

Flera faktorer bidrar till kostnadsbesparingen, däribland beräknas den nya grundskolan att kosta 75 miljoner kronor mindre än den tidigare planerade nybyggnationen vid Skogsgårdsskolan. Denna byggs istället om till förskola och därmed utgår även behovet av att bygga en ny förskola i södra Ronneby.

Utöver en ren kostnadsbesparing innebär det nya beslutet flera andra positiva förändringar: lärare och elever från Snäckebacksskolan kan flytta direkt till den nya grundskolan sommaren 2019. Därmed behövs inga tillfälliga skollokaler och elever och personal behöver bara flytta en gång vilket ger mer tid till att bedriva undervisning.

Snäckebacksskolans om- och tillbyggnad påbörjas emellertid först sommaren 2019, d v s ett år senare än planerat. Den nya skolan byggs på samma plats och beräknas stå klar vid årsskiftet 2020/2021. På så sätt kommer två likvärdiga 4-9-skolor med plats till upp emot 1400 elever, att vara tillgängliga nästan ett år tidigare.

– För att anpassa lokalerna i kvarteret Svarven 1 till behovet av en ny 4-9-skola krävs ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Förutom att vi sparar in pengar innebär det nya beslutet att vi kan lägga mer energi på det pedagogiska arbetet. Såväl politiker som tjänstemän har varit positiva genom hela beslutsvägen, förklarar kommundirektör Magnus Widén.

Enligt tidigare beslut i Ronneby kommunfullmäktige behövs även två nya förskolor i Ronneby och Kallinge. Planerna för förskolan i Kallinge är oförändrade sedan tidigare beslut, men istället för att bygga en helt ny förskola i Risatorp kommer Skogsgårdsskolan att byggas om till förskola med 10-12 avdelningar.

Mer information om Framtidens skolor finns på ronneby.se/framtidensskolor

Kontakt

Magnus Widén 
Kommundirektör

Tel. 0457-61 81 13 
E-post: magnus.widen@ronneby.se 

Tommy Ahlquist
Förvaltningschef Utbildningsförvaltning

Tel. 0457-61 81 20
E-post: tommy.ahlquist@ronneby.se