Artikeln publicerades 16 juni 2017

ABRI köper del av Cascades Djupafors AB

ABRI:s styrelse har tagit beslut om att ge VD i uppdrag köpa fastigheterna Häggatorp 15:1 och 2:24 av Cascades Djupafors AB för 4 miljoner kronor samt att investera upp till 3 miljoner kronor i lokalanpassningar för Calle Löfqvists Åkeri AB mot tecknande av ett långsiktigt hyresavtal.

ABRI köper ca 9,5 hektar (95 000 kvm) industrimark för 4 miljoner kronor av Cascades Djupafors AB.

Den 20 april tecknande AB Ronneby Industrifastigheter avtal med Cascades Djupafors AB för köp av del av före detta industriområdet Djupafors på Häggatorpsvägen 45 i Kallinge.

ABRI:s VD Dennis Robérteus och Cascades Djupafors VD Lennart Larsson
ABRI köper 9,5 hektar av Cascades Djupafors