Artikeln publicerades 20 april 2015

Calle Löfqvists Åkeri nya hyresgäster i Djupafors

AB Ronneby Industrifastigheter har tecknat hyresavtal med Calle Löfqvists Åkeri AB på en 3 500 kvm stor lager och terminalbyggnad i området Djupafors.

Den 20 april köpte ABRI 9,5 hektar mark av Cascades Djupafors AB med en befintlig lager- och terminalbyggnad på ca 3 500 kvm och ca 8 000 kvm asfalterad körgård.

ABRI kommer att investera ca 3 miljoner kronor i fastigheten och till årsskiftet inhysa Calle Löfqvists Åkeri i lokalerna. Speditionsfirman är idag är hyresgäst hos Ronneby kommun i kvarteret Kilen i en fastighet som skall rivas för att frigöra området för bostadsbebyggelse. Rivningen av denna fastighet är planerad till våren 2016.

Genom affären ges Calle Löfqvists Åkeri möjlighet att utveckla sin verksamhet långsiktigt, samtidigt som Kilen frigörs för fortsatt utvecklingsarbete.

Åkeriet startades för 80 år sedan av Erik Löfqvist. 1978 tog sonen Calle över verksamheten som har expanderat till dagens 23 fordon och 40 anställda. I fordonsparken finns allt ifrån budbilar och utkörningsbilar till trailerbilar och lastbilar med släp.

Calle Löfqvist Åkeri tillträder de nya lokalerna till årsskiftet.