Artikeln publicerades 4 juni 2014

Framtidens Kilen

I mars var tre internationella arkitektlag på plats i Ronneby och arbetade fram idéer för Kilenområdet med utgångspunkt i designkonceptet Cradle to Cradle (Vagga till Vagga). Mellan den 19-30 maj presenterades lagens idéer i en utställning på Cefur Showroom.

På utställningen visades tre scenarion för områdets utveckling, ett från varje lag. Förslagen visade idéer både runt vad som kan bli verklighet snart och hur området kan utvecklas på längre sikt i ett 10-årsperspektiv. Några av de idéer som lyftes fram av lagen var:

  • En grön miljö på Kilen som knyter an till Brunnsparken och gör området härligt att bo och verka i
  • En plats på området där Ronnebys företag kan visa upp sig för besökare till staden och också nätverka och samverka med varandra
  • Området som pionjär inom flexibel byggnadsdesign och hälsosamma materialval
  • Nya broar - över ån mellan Blekan och Kilen och över järnvägsspåren

Under utställningen var allmänhet, företag och övriga intresserade inbjudna för att tycka till om idéerna. Synpunkterna som kom in under utställningen kommer nu sammanställas och tillsammans med lagens förslag ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av området.

ABRIs VD Dennis Robérteus är nytillsatt projektledare för Kilens utveckling.